Ons Reuma en Vermoeidheid onderzoek is tot nu toe gefinancierd door ReumaNederland. De onderzoeksresultaten zijn veelbelovend,  maar we zijn er nog niet. Daarom willen we dit onderzoek graag voortzetten. Niet alleen precies snappen hoe een reumabrein en vermoeidheid ontstaan, maar ook een echte oplossing  vinden die de kwaliteit van leven van mensen met reuma vergroot. Daarom is ReumaNederland een crowdfunding gestart om ons onderzoek te ondersteunen. Doet U mee?

We zijn er nog niet, maar met uw steun gaan we met volle kracht vooruit!